Content مهمترین وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری چگونه می توان وکیل دیوان عدالت اداری استخدام کرد؟ پاسخگویی دستگاه‌ها جزء حقوق قانونی افراد می‌شود در نتیجه پیشگیری بهتر از درمان است.دفتر حقوقی عدل داد این آمادگی را دارد که در تمام حوزه های حقوقی مشاوره ای قوی به هموطنان عزیز ارائه نماید تا بدین سان شخص، نیمی از راه موفقیت در پرونده را طی کند. در ابتدا لازم به توضیح است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع

تماس با ما